Heddiw fe aeth Cydlifiad i’r gweithdy Syniadau, Pobl a Lleoedd a drefnwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Cyfeiriodd Stuart Bastik, Artist/Cyd-sefydlydd/Cyfarwyddwyr Art Gene Associates at alluoedd perfformiad/digwyddiad/gweithdy gofod symudol. Mae’n un o’r tri chyflwynydd ac aelod panel hynod fedrus sydd hefyd yn cynnwys Yr Athro Paul Haywood o Brifysgol Middlesex a Liza Fior, Partner Sefydlu Pensaernïaeth/Celf muf.

544099_337062213105080_853808945_n

Tyfodd Y Roker pods sef prosiect Art Gene yn sgil ymateb i dreftadaeth unigryw naturiol a diwydiannol Roker, swydd Sunderland lle ceir ffurfiannau creigiau tebyg i siâp peli magnel ar ei harfordir.