Yr Athro Paul Haywood, y cyntaf o’r tri chyflwynydd sy’n rhan o weithdy Syniadau, Pobl, Lleoedd; angerddol … ymrwymedig … ennyn diddordeb gwleidyddol a chymdeithasol … dwy awr o ysbrydoliaeth pur wedi’i chywasgu i 20 munud.

pallette_reds_

Mae Colourground yn un o’r amryw brosiectau y cyfeiriodd Paul ato yn ei gyflwyniad. Mae’n ymchwiliad parhaus, yn gyfres o arbrofion a chomisiynau sydd wedi cynnwys mapio lliw mewn amgylcheddau trefol penodol.