Bydd Built, y drydedd daith gerdded yn y gyfres ‘Sgyrsiau ar lan yr afon’ yn fodd i gasglu safbwyntiau ar fasnach ac amgylchedd adeiledig y dref. Cynhelir y daith ddydd Gwener, 16 Mai am 2.30 yp a bydd yn para tua dwy awr. Cyfarfod y tu allan i Uned 2 Canolfan Siopa Riverside (gyferbyn â Wilkinsons). Croeso i bawb.

map2

Ysbrydolwyd y sgrin lun hwn o fap OS chwe modfedd o 1889 gan bostiad ar grwp Facebook Honey Harfata Haverfordwest Miscellany. Mae’r map yn un o gyfres o fapiau sy’n cofnodi newid yn y dref drwy’r 20fed ganrif ac fe’i ceir ar wefan y National Library of Scotland.