02_songpole

Polyn sain (Songpole): gosodiad sain ar y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ym Mharc Cotswold Water.

Mae Liminal yn bartneriaeth rhwng y pensaer Frances Crow a’r artist sain a’r cyfansoddwr David Prior. Dechreuodd y ddau gyd-weithio â’i gilydd ym 1996 a ffurfiolwyd eu partneriaeth waith yn 2003.

Mae eu gwaith yn edrych ar y berthynas rhwng sain, gwrando a’r amgylchedd. Mae’n cwmpasu ymyriadau safle-benodol, teithiau cerdded sain, gosodiadau galeri, perfformiadau, ymchwil ac ymgynghoriad, amgylcheddau sain a cherddoriaeth ar gyfer arddangosfeydd.