Dyma un o nifer o brosiectau Celf yn nhir y Cyhoedd y bydd grŵp o bobl o Hwlffordd yn ymweld ag ef ym Bryste ddechrau Gorffennaf.

seeds_of_change_37_1_0084c58884c588

Hadau Newid: Gardd Hadau Balast yn Arnofio gan artist o Frasil, Maria Thereza Alves.

Gan gydweithio â Gardd Fotaneg Prifysgol Bryste, Arnolfini a Chyngor Dinas Bryste defnyddiodd Maria Thereza Alves gwch camlas cario grawn nas defnyddir i greu Gardd Hadau Balast ar Harbwr Arnofio Bryste. Mae’r cyfoeth o blanhigion anfrodorol amrywiol yn dod a gorffennol masnachol a morol y ddinas yn fyw.