camley-street-viewpoint-by-aor_dezeen_ss_3a

Mae Viewpoint yn adeiledd sy’n arnofio ac eistedd ar Gamlas Regent wrth ymyl gwarchodfa natur Camley Street. Fe’i cynlluniwyd gan benseiri AOR. Mae’n gynefin i adar ac ystlumod ac yn ystafell ddosbarth awyr agored lle gall pobl dysgu am y fflora a ffawna sydd o gwmpas.