Fel y dywedodd un o’r bobl wnaeth gymryd rhan yn ein taith gerdded gyntaf ‘Mae’r afon yn rhedeg drwy ein tref – dylid defnyddio hyn i’w lawn botensial’.

Roedd y lloches cerflunio hyfryd hwn yn rhan o gyfres o weithiau a gyfrannol at ddyluniad buddugol ar y Cyd y Wobr Ewropeaidd ar gyfer Gofod Cyhoeddus 2012.

epups_2012_01

Enillydd ar y cyd 2012 Ljubljana (Slofenia)

Mae’r European Prize for Urban Public Space (Wobr Ewropeaidd am Ofod Cyhoeddus Trefol) yn gystadleuaeth bob dwy flynedd sy’n cael ei threfnu gan saith sefydliad Ewropeaidd gyda’r nod o gydnabod a hyrwyddo prosiectau adfer ac amddiffyn gofod cyhoeddus yn ein dinasoedd. Crëwyd y wobr yn 2000, a dathlodd ei seithfed rhifyn yn 2012.