‘Promenâd’ oedd y cyntaf mewn rhaglen a gynlluniwyd o deithiau cerdded a sgyrsiau ar hyd yr afon sy’n cael eu cynnal dros yr wythnosau nesaf. Bydd y daith nesaf ‘Trothwyol’ yn dechrau o’r Hen Bont ddydd Llun Mai 5 am 7.30pm a bydd yn canolbwyntio ar archwilio profiadau pobl o’r dref gyda’r nos, a’u syniadau am y dref gyda’r nos.

imagefull-331
Prosiectau UP: Cynefin gan Tania Kovats