Cynhaliwyd gweithdy adeiladwaith gan stiwdio ddylunio Freshwest yn y Lab ar 27 Mai rhwng 10am a 4.30pm. Roedd plant ac oedolion llawn dychymyg yn y gweithdy ymarferol hwn a bu cyfranogwyr yn cynllunio a gwneud adeileddau. Mae Freshwest yn dylunio pob math o adeileddau anhygoel, o bontydd i lampau. Seiliwyd y gweithdy ar system clip a hoelen bren syml y gall unrhyw un ddysgu sut i’w defnyddio.