Mae Cydlifiad yn awyddus i benodi arlunwyr neu gydweithfa o arlunwyr, sydd wedi arfer gweithio mewn proses ac sydd â diddordeb mewn hanesion yn seiliedig ar leoedd, i gynhyrchu gwaith i’w gyhoeddi mewn ffurf aml-rifyn.

Bydd y comisiwn yn digwydd rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr 2016 yn Hwlffordd, tref Cyngor Sir Benfro, fel rhan o raglen gelfyddydol ac adfywio 3 mlynedd a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Benfro.

Yn hanfodol i fywiogrwydd y dref yw’r bobl hynny sy’n defnyddio’r dref: preswylwyr, siopwyr, gweithwyr ac ymwelwyr. Mae meddylfryd confensiynol yn tybio fod gan dref, neu dylai fod ganddi, ganol tref ond beth ydy canol tref a sut caiff ei ddiffinio?

Mae seico-ddaearyddiaeth yn cyfeirio at amgylchedd daearyddol lleoliad penodol, gan ystyried ei ddylanwad ar y meddwl ac ymddygiad: sut mae lleoedd gwahanol yn gwneud i ni deimlo ac ymddwyn.

Drwy ymgysylltu ag ystod o bobl a rhanddeiliaid yn y dref, mae’r comisiwn yn rhoi cyfle i arlunwyr neu gydweithfa o arlunwyr  archwilio seico-ddaearyddiaethau Hwlffordd, a chreu celfwaith sy’n dal ac yn cyfleu canfyddiadau’r broses ymchwil.

Cynigir ffi gynhwysol o £12,000 ar gyfer y comisiwn a’r costau cynhyrchu. Mae cyllideb ychwanegol o £2000 ar gael pe bydd angen ar gyfer y costau teithio a llety.

Briff llawn ar gael yma

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm, dydd Mercher, 29 Mehefin 2016

Cyfweliadau: Dydd Gwener, 22 Gorffennaf 2016.