Mae Ffotograffau Pobl Eraill yn dathlu’r rhwydwaith sy’n creu ein cymunedau, a’r hyn mae’n ei olygu i rannu gofod cyhoeddus yn emosiynol ac yn gorfforol. Mae cof a chyd-destun yn ei drawsffurfio o fod yn ofod agored yn unig i fod yn ofod a rennir.

public_art_car_jpg_564x564_q95
Strange Cargo: Other people’s photographs (Ffotograffau pobl eraill)