img_0062

Didoli’r cardiau post, taflenni a gwahoddiadau ar gyfer ysgolion yn barod i’w dosbarthu yfory. Mae’r baneri’n cyrraedd heddiw ynghyd â’r polion baneri a bydd y ffitiadau’n cael eu gosod yfory. Mae’r darnau’n wirioneddol disgyn i’w lle ar gyfer lansio’r Lab ganol dydd Ddydd Llun Gŵyl y Banc, 24 Mai … dim ond wythnos i fynd nawr!