Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

Drwy gydol wythnos Gŵyl Hwlffordd bydd yr arlunydd-gwneuthurwr ffilmiau Karen Inghamyn dangos Porthmon Sir Benfro, yn Rhif 2 yr Hen Bont.

Bydd y ffilm, sef comisiwn diweddaraf Confluence, yn cael ei dangos fel rhan o osodiad am y prosiect.  Bydd ar agor yn ddyddiol rhwng 23 a 30 Gorffennaf, 10am tan 5pm (ac eithrio dydd Sul, 24). Wedi’i hysbrydoli gan ffigwr hanesyddol y porthmon, mae Porthmon Sir Benfro yn archwilio ymdeimlad o haenu. Disgrifia Karen ei phroses: 

Mae’r syniad o grafu a rhwbio’r arwyneb i ffwrdd er mwyn datgelu ac ail-werthuso’r gorffennol yn elfen allweddol o fy mhroses artistig a methodoleg ar gyfer prosiect y Porthmyn.

Wrth wneud y ffilm, archwiliais y syniad bod ffyrdd y porthmyn yn fath o balimpsest, a oedd yn lawysgrif yn wreiddiol a ddefnyddiwyd i ysgrifennu ac ail-ysgrifennu testun, wedi’i ddileu ac ailysgrifennu rhywbeth o’r newydd, ond eto gadawai olion gwan o farciau, hanesion ac ystyron blaenorol. Mae ffyrdd y porthmyn yn debyg iawn, traciau newydd ar rai hŷn, ac, fel cloddfa archaeolegol, mae’r llwybrau yn dal yn bresennol o dan yr arwyneb modern.

Yn ogystal mae Karen wedi cynhyrchu ffilm fer  wedi’i gwneud â gwirfoddolwyr lleol, a ddangosir gyfochr a’r brif ffilm.