Loading Events
  • This event has passed.

Throughout Haverfordwest Festival week artist-filmmaker Karen Ingham, will premiere Pembrokeshire Drover, at No. 2 Old Bridge.

The film, which is Confluence’s latest commission, will be shown as part of an installation about the project, and will be open daily between between 23-30 July, 10am-5pm (except Sunday 24).

Inspired by the historic figure of the drover, Pembrokeshire Drover explores a sense of layering. Karen describes her process:

That notion of scratching and rubbing away the surface in order to reveal and re-evaluate the past is a key element of my artistic process and methodology for the Drovers project.

In making this film I explored the idea of the drovers roads being a kind of palimpsest, which was originally a manuscript that was used again and again for writing, erased and re-written anew, yet each time leaving faint traces of prior marks, histories and meanings. The drovers roads are very similar, new tracks on old, and, like an archeological dig, the routes are still  present beneath the modern day surface.

Karen has also produced a short film made with local volunteers, which will be screened alongside the main film.

 

Drwy gydol wythnos Gŵyl Hwlffordd bydd yr arlunydd-gwneuthurwr ffilmiau Karen Inghamyn dangos Porthmon Sir Benfro, yn Rhif 2 yr Hen Bont.

Bydd y ffilm, sef comisiwn diweddaraf Confluence, yn cael ei dangos fel rhan o osodiad am y prosiect.  Bydd ar agor yn ddyddiol rhwng 23 a 30 Gorffennaf, 10am tan 5pm (ac eithrio dydd Sul, 24). Wedi’i hysbrydoli gan ffigwr hanesyddol y porthmon, mae Porthmon Sir Benfro yn archwilio ymdeimlad o haenu. Disgrifia Karen ei phroses:

Mae’r syniad o grafu a rhwbio’r arwyneb i ffwrdd er mwyn datgelu ac ail-werthuso’r gorffennol yn elfen allweddol o fy mhroses artistig a methodoleg ar gyfer prosiect y Porthmyn.

Wrth wneud y ffilm, archwiliais y syniad bod ffyrdd y porthmyn yn fath o balimpsest, a oedd yn lawysgrif yn wreiddiol a ddefnyddiwyd i ysgrifennu ac ail-ysgrifennu testun, wedi’i ddileu ac ailysgrifennu rhywbeth o’r newydd, ond eto gadawai olion gwan o farciau, hanesion ac ystyron blaenorol. Mae ffyrdd y porthmyn yn debyg iawn, traciau newydd ar rai hŷn, ac, fel cloddfa archaeolegol, mae’r llwybrau yn dal yn bresennol o dan yr arwyneb modern.

Yn ogystal mae Karen wedi cynhyrchu ffilm fer   wedi’i gwneud â gwirfoddolwyr lleol, a ddangosir gyfochr a’r brif ffilm.

Delwedd a ddangosir: Karen Ingham