Loading Events
  • This event has passed.

As part of Haverfordwest Festival week 2016, Confluence is working in partnership with Haverfordwest Town Council and Haverfordwest Pop-up studios to provide visual art interventions during Haverfordwest Festival Week.

Three artists have each designed an art project that will take place in three Artsheds positioned in the Riverside Shopping Centre Haverfordwest.

The Artsheds will be open from 12 – 3pm from Saturday 23 July to Saturday 30th 2016.

The Art projects are suitable for all ages.

Find out more about the artists and their projects here

Fel rhan o wythnos Gŵyl Hwlffordd 2016, mae Confluence yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Tref Hwlffordd a stiwdios Pop-up Hwlffordd i ddarparu ymyriadau celf gweledol yn ystod Wythnos Gŵyl Hwlffordd. 

Mae tri arlunydd wedi dylunio prosiect celf bob un a fydd yn digwydd mewn tair Sied Gelf yn Nghanolfan Siopa Glan yr Afon yn Hwlffordd.  

Bydd y Siediau Celf ar agor o 12 – 3pm o Ddydd Sadwrn 23ain Gorffennaf hyd Ddydd Sadwrn 30ain 2016.

Mae’r prosiectau Celf yn addas i bob oed.