Newyddion

/Newyddion

Lerpwl

11 Medi 2016|Newyddion|

Ar hyn o bryd rydym yn bwriadu ymweld â Lerpwl ar ddiwedd mis Mehefin. Yn ystod y trip rydym yn gobeithio dysgu mwy am eu llyfrgell sydd newydd ei hadnewyddu, a defnyddio hyn fel sail i’n trafodaeth am rôl newidiol llyfrgelloedd cyhoeddus.

Edrych ar Hwlffordd gyda llygaid ffres

11 Medi 2016|Newyddion|

Bu i bobl rhwng 7 a 77 mlwydd oed, gan gynnwys un nad oedd wedi darlunio am dros 50 mlynedd, gyfarfod yn Y Lab ar gyfer y gweithdy Darlunio ar yr Afon ddydd Llun 25 Mai. Dyma ddiwrnod cyntaf yr wythnos lansio. Mae darlunio yn eich helpu i weld y byd yn wahanol a chafodd [...]

Croeso i Confluence

11 Medi 2016|Newyddion|

Cyfarfod i gasglu syniadau ac arfer ysbrydoledig ym meysydd Celf a Phensaernïaeth i ysbrydoli dadeni yn ffawd Harfat*, tref farchnad yng Ngorllewin Cymru. *I’r rheiny sydd o fannau ‘i ffwrdd’, mae Harfat yn ymadrodd llafar am Hwlffordd (Haverfordwest), trefi Sirol Sir Benfro.

Sinema Arnofiol

11 Medi 2016|Newyddion|

Gan anghofio’r ddadl am yr hyn sy’n dda a’r hyn sy’n ddrwg am adeiladu sinema aml-sgrîn newydd, dilynwch y ddolen i ddarganfod mwy am y sinema arnofiol ysbrydoledig hon. UP Projects: Floating Cinema 2013 (Sinema Arnofiol 2013)

Adfywio DIY

11 Medi 2016|Newyddion|

Dewch heibio i Ffair Werdd Trawsffurfio Hwlffordd, yng Ngerddi Llys Hilton ar benwythnos y 10/11 Mai, i ddysgu mwy am ‘Siop Siarad’, rhaglen o deithiau cerdded, sgyrsiau a digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn Hwlffordd drwy fis Mai a Mehefin. Public Works: DIY Regeneration Kings Cross (Adfywio DIY Kings Cross)

Ffotograffau Pobl Eraill

11 Medi 2016|Newyddion|

Mae Ffotograffau Pobl Eraill yn dathlu’r rhwydwaith sy’n creu ein cymunedau, a’r hyn mae’n ei olygu i rannu gofod cyhoeddus yn emosiynol ac yn gorfforol. Mae cof a chyd-destun yn ei drawsffurfio o fod yn ofod agored yn unig i fod yn ofod a rennir. Strange Cargo: Other people’s photographs (Ffotograffau pobl eraill)

Studio Weave

11 Medi 2016|Newyddion|

Rydym yn meddwl am y parc sglefrio yn Hwlffordd, un o’r gorau yn y DU, a’r math o strwythur allai ategu a gwella’r cyfleuster. Rydym yn bwriadu cynnal gweithdy braslunio Sglefrwyr yn y dref ddydd Sadwrn Mai 24. Ecoleg Lliw gan Studio Weave a Nous Vous. Ffotograffiaeth fewnol a Phensaernïaeth gan Jim Stephenson [...]

Cynefin gan Tani Kovats

11 Medi 2016|Newyddion|

‘Promenâd’ oedd y cyntaf mewn rhaglen a gynlluniwyd o deithiau cerdded a sgyrsiau ar hyd yr afon sy’n cael eu cynnal dros yr wythnosau nesaf. Bydd y daith nesaf ‘Trothwyol’ yn dechrau o’r Hen Bont ddydd Llun Mai 5 am 7.30pm a bydd yn canolbwyntio ar archwilio profiadau pobl o’r dref gyda’r nos, a’u syniadau [...]

Gwobr Ewropeaidd ar gyfer Gofod Cyhoeddus Trefol

11 Medi 2016|Newyddion|

Fel y dywedodd un o’r bobl wnaeth gymryd rhan yn ein taith gerdded gyntaf ‘Mae’r afon yn rhedeg drwy ein tref - dylid defnyddio hyn i’w lawn botensial’. Roedd y lloches cerflunio hyfryd hwn yn rhan o gyfres o weithiau a gyfrannol at ddyluniad buddugol ar y Cyd y Wobr Ewropeaidd ar gyfer Gofod Cyhoeddus [...]

MUF

11 Medi 2016|Newyddion|

Gofod perfformio….dros dro neu’n barhaol? MUF Festival Stage