Cydweithwyr

/Cydweithwyr

Pryd a ble gallwch brofi’r digwyddiad Diemwnt Du

26 Awst 2016|Newyddion, Prosiectau, Serena Korda|

Wrth i ddigwyddiad Diemwnt Du Serena Korda nesáu ar ddydd Sul 30 Awst, roeddem am i chi wybod ymhle a pha bryd allwch chi brofi’r gwaith celf hwn ar ei daith i fyny Afon Cleddau o Farina Neyland i Stryd Cei yn Hwlffordd. Mae bws Diemwnt Du yn llawn ond bydd croeso i chi deithio [...]

Sgwrs Artist: ‘Porthmon Sir Benfro’ Karen Ingham

4 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Beth all celf ei gyflawni, Karen Ingham, Newid canfyddiadau, Y stori hyd yma|

Ar Ebrill 20 2016 cyflwynodd Karen Ingham y cyntaf yn ein cyfres o Sgyrsiau gan Artistiaid ar ei gwaith ar gyfer ein comisiwn diweddaraf: Porthmon Sir Benfro . Roedd y sgwrs hon yn gyfle i bobl ddod i weld sut mae’r prosiect yn datblygu, ynghyd ag ennill mewnwelediad i broses Karen a’r syniadau a’r cysyniadau [...]

Lleoedd Hanfodol II: Lle i fod

1 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Gordon Gibson, Lleoedd Hanfodol, Newid canfyddiadau, Y stori hyd yma|

Roedd yr ail seminar Lleoedd Hanfodol fis Mawrth 2016 yn gyfle gwych i drigolion Hwlffordd a’r ardal oddi amgylch i edrych ar bosibiliadau creadigol ar gyfer adfywio Hwlffordd, a dechrau holi cwestiynau am sut y gall cymunedau a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol wella Hwlffordd i’r bobl sy’n byw yn ac yn ymweld â’r dref. Rhannodd y [...]

Afon o oleuadau

1 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Afon o Oleuadau, Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid canfyddiadau, Prosiect Llawen Celfyddydau Span, Toby Downing, Y stori hyd yma|

Ar noson Hydref 31 2015, ymgasglodd dros 600 o bobl ar lan yr afon y tu allan i Ocky Whites. Roedd eu llusernau a oedd wedi’u goleuo yn dowcio, yng nghysgodion y castell uwchben, wrth i byped sgerbwd 11 troedfedd ymddangos o du ôl i ddŵr glan yr afon. Gwnaeth ei ffordd dros y bont [...]

Siediau Celf

1 Awst 2016|Gina Hughes, Lab Syniadau, Pauline Le Britton, penny d jones|

Sied Harlecwin: Pauline Le Britton Rwyf ar hyn o bryd yn gweithio ar gyfer nifer o banelau harlecwin wedi’u paentio yn y Stiwdios Pop up Arlunwyr yn Hwlffordd. Mae’r patrwm harlecwin yn symboleiddio’r syniad o’r Ffŵl a phopeth sy’n guddiedig a’r straeon y mae ef/hi yn eu cario. Rwyf hefyd wedi bod yn edrych ar [...]