Cydweithwyr

/Cydweithwyr

Fflagiau Gwyliau

31 Awst 2016|A&E Adventures|

Crëwyd dyluniadau ar gyfer y gyfres o bum baner gŵyl Hwlffordd gan A&E Adventures cwmni lleol ysbrydoledig o Talbenny ger yr Aber Bach (Little Haven). Yn ystod Mawrth 2015, cynhaliodd A&E Adventures gyfres o weithdai dylunio gyda saith dosbarth o ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 o ysgolion cynradd Hwlffordd i ysbrydoli’r broses gynllunio. Mae cynllun [...]

Newidiadau Confluence i’r ‘Lab Hwlffordd’

31 Awst 2016|Coleg Sir Benfro, Newyddion|

Yn ddiweddar rydym bod yn gwneud rhywfaint o waith gyda Heidi Baker a’r myfyrwyr ail flwyddyn ar y cwrs Diploma Estynedig mewn Dylunio Graffig yng Ngholeg Sir Benfro, ac maen nhw wedi bod yn ein helpu i feddwl yn glir am sut mae ‘Confluence’ yn ei gyfleu ei hun a sut y gallwn gyfathrebu’n gadarnhaol [...]

Sgwrs gan Freshwest

31 Awst 2016|Freshwest|

Ddydd Mawrth 26 Mai am 7pm yn y Lab, adroddodd Simon Macro ei stori’n adeiladu stiwdio ddylunio lwyddiannus yn Sir Benfro. Mae Freshwest yn ddeuawd dylunio lleol sydd wedi ennill gwobrau ac yn enwog am eu gwaith arbrofol a chwareus. Gan weithio o’u stiwdio a gweithdy y tu allan i Ddinbych y Pysgod, mae cynnyrch [...]

Gweithdy adeiladwaith Freshwest

31 Awst 2016|Freshwest|

Cynhaliwyd gweithdy adeiladwaith gan stiwdio ddylunio Freshwest yn y Lab ar 27 Mai rhwng 10am a 4.30pm. Roedd plant ac oedolion llawn dychymyg yn y gweithdy ymarferol hwn a bu cyfranogwyr yn cynllunio a gwneud adeileddau. Mae Freshwest yn dylunio pob math o adeileddau anhygoel, o bontydd i lampau. Seiliwyd y gweithdy ar system clip a [...]

Dangos ffotograff ac adrodd stori

31 Awst 2016|Davis & Jones|

Cynhaliwyd digwyddiad yn y Lab ddydd Iau, 28 Mai 2015 am 7pm. Fedrwch chi ddweud beth sy’n gwneud man yn arbennig? Os oes gennych ffotograff, dangoswch ef, adroddwch stori neu ymunwch â’r drafodaeth yn y digwyddiad cymdeithasol hwn. Yn agored i bawb. Fe’i dilynir gan ddiodydd a danteithion gyda’r artistiaid Davis & Jones a lansio’r [...]

Lluniwch eich smotyn

31 Awst 2016|CoLab, Coleg Sir Benfro|

Ddydd Iau, 28 Mai rhwng 1 a 4pm, rhoddodd CoLAB (grŵp o fyfyrwyr Graffeg Safon 3 o Goleg Sir Benfro) gynnig ar wneud graffigwaith ar y palmant o flaen y Lab. Gwahoddwyd pobl o bob oed i’w helpu nhw i ymuno’r dotiau gyda hula hoops a sialc.

Fy nhref fach i

31 Awst 2016|Gordon Gibson|

Dydd Gwener 29 Mai am 2.30pm, cyfarfuom yn y Lab ar ochr yr afon yn Hwlffordd cyn mynd ar daith dywys a gweld y dref trwy lygaid y cynllunydd trefol rhyngwladol o Abertawe Gordon Gibson sydd wedi ennill gwobrau. Darllenwch flog 4cities Gordon i ddysgu mwy am ei safbwyntiau ar Abertawe a thair dinas arall [...]

Hiraeth am y Dyfodol

26 Awst 2016|John Kippin|

  Hiraeth am y Dyfodol Sgwrs fin nos gan yr arlunydd a’r ffotograffydd John Kippin, 18 Tachwedd 2015 7pm yn Labordy Hwlffordd. Cyfle rhagorol i glywed am waith John fel arlunydd a ffotograffydd yn defnyddio enghreifftiau wedi’u cymryd o’r 30 mlynedd diwethaf i drafod ystod o faterion a dulliau o wneud y gwaith ac atgyfnerthu ei [...]

Gwneud Cysylltiadau – Digwyddiad Gofod Agored

26 Awst 2016|Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, John Kippin, Man Agored|

  Sut gall Celf chwarae rhan mewn ailgynhyrchu ein Tref Sirol? Dydd Iau 19 Tachwedd 10am–4pm yn Y Lab. Gwahoddwn ni chi i ddod, rhannu eich syniadau a siapio’r ddadl. Gyda chymorth hwyluswyr annibynnol, mae Gwneud y Cysylltiadau yn anelu at roi llwyfan i edrych ar sut y gall celf wneud gwahaniaeth yn Hwlffordd a [...]

Bws Diemwnt Du

26 Awst 2016|Serena Korda|

  “Mae bas sy’n tewychu’r gwaed yn clecian ein brestiau, gan ein cludo o’r goedwig gan ddawnsio, crio, chwysu, chwerthin, curo, gweiddi a chlapio.” Diemwnt Du, Dydd Sul 30 Awst o 4yh Mae cwch parti gwyllt yn teithio i fyny’r afon o Neyland i Hwlffordd, gan gario system sain anferth a fydd yn chwarae Black [...]