Cydweithwyr

/Cydweithwyr

Printio ger yr Afon, i bawb

11 Medi 2016|Adborth ar y rhaglen, Gweithdy Argraffu Abertawe|

Roedd y gweithdy galw heibio a gynhaliwyd ddydd Sadwrn 3 Hydref 2015 yn y LAB yn boblogaidd iawn a bu i bob oedran ei fwynhau. Gyda hyfforddiant gan y gwneuthurwr print a sylfaenydd Swansea Print Workshop, Alan Williams, gwnaeth y rhai oedd yn cymryd rhan brintiau colagraff lliwgar wedi’u hysbrydoli gan Hwlffordd â’i berthynas gyda’r [...]

Sgwrs Wild Hack

11 Medi 2016|bloc|

Sgwrs Wild Hack a gynhaliwyd ddydd Mercher 14 Hydref 2015, 7.30pm. Daeth Kathryn Lambert, Cynhyrchydd Creadigol sydd wedi’i lleoli yn Sir Benfro i sgwrsio am ei gwaith bloc, y Rhwydwaith Technoleg Creadigol ar gyfer Cymru, a’r cysyniad o Dechnoleg Wyllt. Dangosodd Kathryn enghreifftiau i ni o brosiectau sy’n ysbrydoli pobl i fynd i’r awyr agored [...]

Wild Hack Hwlffordd

11 Medi 2016|Beth all celf ei gyflawni, bloc|

Cynhaliwyd y digwyddiad yn y Lab ddydd Sadwrn 24 Hydref 2015, 10am – 4pm Mae gan Hwlffordd lawer o ofod naturiol hardd ar ei stepen drws. Ar gyfer Wild Hack, Hwlffordd bu i wneuthurwyr, artistiaid, y rhai sy’n frwdfrydig dros dechnoleg a DIY, rhaglennwyr cyfrifiadur, y werin, morwyr, crwydrwyr, trigolion lleol a phobl anturus. Pawb [...]

Gweithdai Gwneud Lantern, 24–30 Hydref 2015

11 Medi 2016|Afon o Oleuadau, Prosiect Llawen Celfyddydau Span, Toby Downing|

Fel rhan o’r prosiect Afon o Olau 2015, cynhaliwyd y gweithdai canlynol. Gweithdai galw heibio gwneud lanternau yn Lab Hwlffordd 10.30am-4pm ddydd Llun 26, dydd Iau 29 a dydd Gwener 30 Hydref 2015 Gweithdai galw heibio Maenclochog, Clarbeston Road ac Arberth wedi’u hwyluso gan brosiect Cheerful SPAN Arts 10.30am-4pm dydd Sul 25 Hydref - Tŷ [...]

Gorymdaith lanternau Afon o Olau 2015

11 Medi 2016|Afon o Oleuadau, Prosiect Llawen Celfyddydau Span, Toby Downing|

Cynhaliwyd gorymdaith yr Afon o Olau ddydd Sadwrn 31 Hydref 2015 o 6pm yn y Lab. Gan ddefnyddio stori’r Ddynes Ysgerbwd a’r Pysgotwr fel ei fan cychwyn, defnyddiodd yr Afon o Olau yr afon Cleddau yn gefndir ac yn ysbrydoliaeth i orymdaith lanternau ysblennydd oedd yn dathlu’r dref sirol a’i gysylltiadau â’r cefn gwlad gwledig. [...]

Ffilm Diemwnt Du Serena Korda

11 Medi 2016|Beth all celf ei gyflawni, Serena Korda, Sharron Harris|

Gwyliwch ffilm Sharron Harris am Ddiemwnt Du Serena Korda.

Teledu Diemwnt Du

11 Medi 2016|Serena Korda, Sharron Harris|

Comisiynwyd yr artist Serena Korda gan Confluence i greu gwaith celf cyfranogol ar gyfer Hwlffordd oedd yn gysylltiedig â’r Afon Cleddau sy’n rhedeg drwy ganol y dref. Gan dalu teyrnged i gyfnod y ‘ref’ tanddaearol gwrth gyfalafol y 90au cynnar, roedd y Diemwnt Du yn ymgorffori pŵer sonig yr afon i greu trac rêf gyda [...]

Sharron Harris: Cyflwyniad i’r Lab

31 Awst 2016|Astudiaeth llinell sylfaen, Sharron Harris|

Gwyliwch gyflwyniad i’r Lab – ffilm fer am y prosiect gan y gwneuthurwr ffilmiau Sharron Harris.

Porthmon Sir Benfro

31 Awst 2016|Beth all celf ei gyflawni, Karen Ingham|

Mae’r arlunydd, dylunydd a gwneuthurwyr ffilmiau Karen Ingham ar hyn o bryd yn gweithio ar gomisiwn diweddaraf Confluence sef Porthmon Sir Benfro. Cyfeiria Porthmon Sir Benfro at yr arfer a fu o fugeilio da byw i’r farchnad a’r llwybrau hanesyddol drwy Sir Benfro yr aed â gwartheg a da byw i Hwlffordd, ac yna ymlaen [...]

Gwneud Cysylltiadau gyda John Kippin

31 Awst 2016|Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, John Kippin, Man Agored, Newid canfyddiadau|

Ar Dachwedd 18 a 19 2015, ymunodd y ffotograffydd ac academydd John Kippin â ni yn Y Lab i roi sgwrs gyhoeddus am ei waith ei hun a chyfranogi i’n digwyddiad Lle Agored. Trafodai sut allai’r celfyddydau gynorthwyo i adfywio Hwlffordd. Ar noson y 18fed trafododd John, sy’n ymwelydd cyson â Sir Benfro, enghreifftiau o’i [...]