Cydweithwyr

/Cydweithwyr

Rhôd

10 Hydref 2016|Cydweithwyr, Jacob Whittaker, LLWYFAN, penny d jones, Rhôd, Seán Vicary|

Mae Rhôd yn brosiect a redir gan artistiaid sy'n cymryd ei enw o felin ddŵr o’r unfed ganrif ar bymtheg. Mae'r pwyslais ar greu gweithiau celf sy’n benodol i safle - cerfluniaeth, gosodiad, perfformiad, celf sonig a fideo - ochr yn ochr â symposia, sgyrsiau a chyflwyniadau. Ymysg y prosiectau mae artistiaid Rhôd wedi cymryd [...]

Ruth Jones & Andy Wheddon

10 Hydref 2016|Cydweithwyr, LLWYFAN, Ruth Jones & Andy Wheddon|

Mae delweddau gweledol, samplau electronig a lleisiau’r cantorion Maggie Nicols ac Emily Laurens yn cyflwyno’r ôl, yn myfyrio rhwng galaru am ymyriad meddygol-dechnolegol wrth esgor ac adennill y profiad dynol. Mannau gwledig yn aml yw'r man cychwyn i Ruth Jones wrth iddi greu mannau lle gall profiadau trothwy neu drothwyol ddigwydd. Mae ei gosodiadau a [...]

Lab Syniadau

12 Medi 2016|Clive Anderson, Fran Evans, Heidi Baker, Lab Syniadau, Newyddion, Siediau celf, Theatr Byd Bychan, Wythnos yr Wyl Hwlffordd|

Ers lansio fis Chwefror 2016, mae Ideas Lab wedi bod yn gweithio gyda phrosiectau ar raddfa fach i brofi syniadau ar gyfer y celfyddydau ac adfywiad yn Hwlffordd. Gyda chychwyn da gyda Make 4 – cyfres o weithdai celf addas i deuluoedd ar ddydd Sadwrn ym mis Mawrth, dan arweiniad yr arlunydd Louise Bird – [...]

Serena Korda: Deiamwnt Du

11 Medi 2016|Beth all celf ei gyflawni, Serena Korda|

Comisiynwyd yr artist Serena Korda gan Confluence i greu gwaith celf cyfranogol ar gyfer Hwlffordd oedd yn gysylltiedig â’r Afon Cleddau sy’n rhedeg drwy ganol y dref. Gan dalu teyrnged i gyfnod y ‘rêf’ tanddaearol gwrthgyfalafol y 90au cynnar, roedd y Deiamwnt Du yn ymgorffori pwer sonig yr afon i greu trac rêf gyda cherddorion [...]

Lansio CD Diemwnt Du

11 Medi 2016|Serena Korda|

Dros haf 2015, bu i’r artist Serena Korda ddwyn cymuned o gerddorion ynghyd o Hwlffordd a thu hwnt i greu gwaith celf sonig wedi’i ysbrydoli gan yr afon Cleddau. Mae recordiadau maes Serena o drombonau, mandolinau, banjos, llifiau, drymiau (a llawer mwy!) yn cael eu chwarae mewn lleoliadau ar hyd yr afon wedi cael eu [...]

Syniadau mawr: yn ôl i’r Dyfodol

11 Medi 2016|Newyddion, Transition Hwlffordd, Y Map Mawr|

Roedd sesiwn galw heibio dydd Sadwrn gyda Trawsffurfio Hwlffordd ar agor i bawb ac roedd ganddo thema amgylcheddol a chynaliadwy. Mynychodd nifer y sesiwn hwn a daeth nifer o syniadau i’r amlwg mewn dadl adeiladol a bywiog o amgylch y bwrdd. Bu i ni ysgrifennu / darlunio a phlotio’r rhain ar y Map. Roedd pynciau [...]

Deiamwnt Du

11 Medi 2016|Newyddion, Serena Korda|

Laid to Rest, the Procession 2011 gan Serena Korda. Credyd Delwedd: Wellcome Library, London. Wellcome Images Mae Serena Konda wedi’i penodi fel ein Artist Preswyl cyntaf a bdd yn dechrau gweithio ar ddechrau fis Mehefin gan adeiladu tuag at berfformiad ar ddiwedd mis Awst 2015. Bydd cynnig Serena, “Deiamwnt Du”, yn cyfuno hanes a [...]

Davis & Jones

11 Medi 2016|Astudiaeth llinell sylfaen, Beth all celf ei gyflawni, Davis & Jones, Newid canfyddiadau, Sharron Harris|

Dros ychydig ddyddiau ym mis Mehefin, aeth yr artistiaid Davis & Jones at nifer o bobl o amgylch Hwlffordd, gyda chaffi cludadwy a phennau marcio, a’u gwahodd i siarad am eu meddyliau a’u hatgofion o’r dref. Bu i’r hen a’r ifanc, rhai oedd ar eu gwyliau, pobl ar eu pen eu hunain, pobl mewn grwpiau, [...]

Caffi Dros Dro ‘Pot Luck’

11 Medi 2016|Transition Hwlffordd|

Yn rhedeg ochr yn ochr â’r digwyddiad Lab Agored a gynhaliwyd ddydd Sadwrn 19 Medi 2015, 10am i 5pm, bu i Trawsffurfio Hwlffordd roi cyfle ar gaffi dros dro mentro’ch siawns, yn darparu prydau poeth llysieuol blasus gan ddefnyddio’r ffrwythau a’r llysiau roedd pobl wedi dod i mewn o’r gerddi. Gwahoddwyd gwesteion i ddod ag [...]

Printio o’r Afon, i artistiaid

11 Medi 2016|Gweithdy Argraffu Abertawe|

Cynhaliwyd gweithdy print torlun pren i artistiaid ddydd Gwener 2 Hydref 2015 10.30am – 4pm yn y Lab ar gyfer 10 artist gweithredol gyda hyfforddiant gan Alan Williams, gwneuthurwr print sylfaenydd Swansea Print Workshop. Gwahoddwyd cyfranogwyr i wneud torlun pren amlwg mawr wedi’i ysbrydoli gan Hwlffordd a’i berthynas gyda’r afon. Bu i’r gweithdy roi cyfle [...]