Cynhaliwyd gorymdaith yr Afon o Olau ddydd Sadwrn 31 Hydref 2015 o 6pm yn y Lab. Gan ddefnyddio stori’r Ddynes Ysgerbwd a’r Pysgotwr fel ei fan cychwyn, defnyddiodd yr Afon o Olau yr afon Cleddau yn gefndir ac yn ysbrydoliaeth i orymdaith lanternau ysblennydd oedd yn dathlu’r dref sirol a’i gysylltiadau â’r cefn gwlad gwledig. Daeth cannoedd o lanternau a wnaed gan ysgolion, grwpiau cymunedol ac mewn gweithdai agored yn Hwlffordd, Maenclochog, Carbeston Road ac Arberth ynghyd i greu gorymdaith lanternau wedi’i oleuo gan ganhwyllau ar hyd yr afon, gan arwain at uchafbwynt o ddarlunio tân yn Fortune’s Frolic.

Mae Afon o Olau yn bartneriaeth rhwng Lab Hwlffordd, Prosiect Cheerful Span Arts a’r prif artist Toby Downing.

river-of-lights-with-crop-marks