“Blood thickening bass rattles our chests, carrying us out of the woods, dancing, crying, sweating, laughing, pounding, shouting, clapping.”

Black Diamond, Sunday 30 August from 4pm

A rave boat travels upstream from Neyland to Haverfordwest, carrying a massive sound system playing Black Diamond, an electronic music track made with the people of Haverfordwest. Mandolin players plucking at Port Lion, mysterious methane fizzing at Black Tar, a trombonist making elephant howls in the ruins of Boulston Manor. Histories of place and people converge with the early 90s rave culture of West Wales, bringing the Western Cleddau to life on a high tide that promises to breach the banks of Haverfordwest. Be prepared to encounter some musical surprises along the way.

Black Diamond is a project by artist Serena Korda, see http://serenakorda.com


“Mae bas sy’n tewychu’r gwaed yn clecian ein brestiau, gan ein cludo o’r goedwig gan ddawnsio, crio, chwysu, chwerthin, curo, gweiddi a chlapio.”

Diemwnt Du, Dydd Sul 30 Awst o 4yh

Mae cwch parti gwyllt yn teithio i fyny’r afon o Neyland i Hwlffordd, gan gario system sain anferth a fydd yn chwarae Black Diamond, trac cerddorol electronig wedi ei wneud gyda phobl Hwlffordd. Chwaraewyr mandolin yn plycian ym Mhort Lion, methan dirgel yn ffisian yn Llangwm, trombonydd yn gwneud bonllefau eliffant yn adfeilion Maenor Boulston. Mae hanesion lle a phobl yn cydgyfarfod â diwylliant partïon gwyllt yr 1990au cynnar yng Ngorllewin Cymru. Gan ddod â’r Cleddau Gorllewinol yn fyw ar lanw uchel sy’n addo i dorri traethellau Hwlffordd. Paratowch i ddod ar draws rhai syrpreisys cerddorol ar hyd y ffordd.

Mar Diemwnt Du yn prosiect gan yr artist Serena Korda, gweler http://serenakorda.com